Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Eurolewacy zarzucają polskiemu rządowi, że ten „uważa chrześcijaństwo za jedyną podstawę europejskich wartości i kultury”. Zielonym i komunistom nie pasuje też to, że w Polsce utożsamia się uchodźców z terroryzmem. Wzywają też Polskę do liberalizacji prawa aborcyjnego. Co im do tego?

Komuniści zrzeszeni w Zjednoczonej Lewicy Europejskiej (GUE/NGL) i Zieloni, którzy są piątą i szóstą pod względem wielkości grupą polityczną w europarlamencie przeprowadzili atak na Polskę. Powód? Chrześcijaństwo, nieprzyjmowanie uchodźców i rzekomy brak szacunku do mniejszości językowych i seksualnych.

Swoje niezadowolenie – według informacji RMF FM – eurolewacy wyrazili w poprawkach do rezolucji nt. Polski, które będą we środę głosowane w Parlamencie Europejskim. Nie mają one większych szans w głosowaniu, ale otwierają pole do ataku na Polskę za kwestie religijne i obyczajowe. To absurdalne działanie, bo tego rodzaju sprawy nie należą do kompetencji Unii Europejskiej.


Co komuniści zarzucają polskiemu rządowi? Ano fakt, że „uważa chrześcijaństwo za jedyną podstawę europejskich wartości i kultury” oraz że utożsamia uchodźców z terroryzmem. Jedna z poprawek stanowi wezwanie do polskiego rządu, by ten zaczął wypełniać swoje zobowiązania i przyjął przypisany Polsce decyzją UE kontyngent uchodźców z Grecji i Włoch.

W innym miejscy zieloni i komuniści zarzucają Polakom brak szacunku dla mniejszości językowych i seksualnych oraz wzywają do liberalizacji prawa aborcyjnego.

Struktura
Struktura Parlament Europejski Nazwa w innych językach  Европейски парламент Evropský parlament Europa-Parlamentet Europees Parlement European Parliament Euroopa Parlament Euroopan parlamentti Parlement européen Europäisches Parlament Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Európai Parlament Parlaimint na hEorpa Parlamento europeo Eiropas Parlaments Europos Parlamentas Parlament Ewropew Parlamento Europeu Parlamentul European Európsky parlament Evropski parlament Parlamento Europeo Europaparlamentet 欧洲议会
Liczba członków 751
Stowarzyszenia polityczne

     

PPE (218)

     

S&D (190)

     

ECR (73)

     

ALDE (70)

     

GUE-NGL (52)

     

Verts/ALE (50)

     

EFDD (45)

     

ENF (37)

     

Niezrzeszeni (16)

Źródło: rmf24.pl

MA

 


Zdjecia: Wikipedia