Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

"Pakt Ribbentop-Mołotow, którego skutkiem był czwarty rozbiór Polski, jest jednym z najbardziej haniebnych układów w historii. Ofiarą zbrodniczych ideologii po raz kolejny w historii stawał się Naród Polski."Czwarty rozbiór Polski – 78. rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow

fot. pl.wikipedia.org

23 sierpnia w 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i Związku Radzieckiego podpisali w Moskwie układ o nieagresji. Konsekwencją Paktu  Ribbentrop-Mołotow był czwarty rozbiór Polski.  

Najważniejszą częścią Paktu Ribbentrop-Mołotow był tajny protokół, który dokładnie opisywał podział Europy Środkowo-Wschodniej na niemiecką i sowiecką strefę wpływów. Pakt doprowadził do wybuchu II wojny światowej oraz masowych prześladowań, deportacji i mordów dokonywanych przez Niemców i komunistów. Dokument przesądził też o losie Polski i innych państw na wiele dziesięcioleci – wskazuje historyk dr Robert Derewenda.

– Takie kraje jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, mają słabsze możliwości gospodarcze, naukowe niż kraje Europy Zachodniej, dlatego że te kraje zostały zniszczone w wyniku paktu Ribbentrop- Mołotow, który przesądził los elit tych krajów, dlatego że elity tych krajów były mordowane zarówno przez Niemców, jak i Związek Radziecki – tłumaczy dr Robert Derewenda.


23 września to także Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. Został on ustanowiony przez Parlament Europejski w 2008 roku. Do dziś nie jesteśmy w stanie policzyć, ile ofiar pochłonęły dwa największe totalitaryzmy w Europie – podkreśla Michał Masłowski z IPN w Krakowie.

– Sama II wojna światowa przyniosła kilkadziesiąt milionów ofiar. W Polsce mówi się o ok. 6 milionach. My dzisiaj do końca nie jesteśmy w stanie w pełni określić tej liczby ofiar – mówi Michał Masłowski.

W ubiegłym roku Ministerstwo Kultury powołało Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Jednostka dokumentuje zbrodnie niemieckie i sowieckie w Polsce. Świadectwa świadków oraz dokumenty są udostępniane na stronie internetowej www.zapisyterroru.pl.

W tym roku ośrodek wydał też pierwszą swoją publikację z serii „Zapisy terroru”. Dotyczy ona Warszawy. Dostępna jest w języku polskim i angielskim.

TV Trwam News/RIRM

Tagi: historia, II Wojna Światowa, Niemcy, pamięć, Polska, Rosja

Za: http://www.radiomaryja.pl/informacje/czwarty-rozbior-polski-78-rocznica-podpisania-paktu-ribbentrop-molotow/
78 lat temu podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow

Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow. Moskwa, 23 sierpnia 1939 r. Fot. NAC Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow. Moskwa, 23 sierpnia 1939 r. Fot. NAC

23 sierpnia 1939 r. Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, przedstawiciele dwóch totalitarnych mocarstw - III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego, podpisali w Moskwie pakt o nieagresji wraz z tajnym protokołem dodatkowym, którego konsekwencją był IV rozbiór Polski.

Podpisany 78 lat temu przez Joachima von Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych III Rzeszy oraz Wiaczesława Mołotowa, ludowego komisarza spraw zagranicznych ZSRS i zarazem przewodniczącego Rady Komisarzy Ludowych, tajny protokół dodatkowy, stanowiący integralną część zawartego wówczas paktu o nieagresji pomiędzy III Rzeszą i ZSRS, składał się z czterech punktów.

W pierwszym z nich zapisano: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do państw bałtyckich (Finlandia, Estonia, Łotwa i Litwa) północna granica Litwy stanowić będzie jednocześnie granicę stref interesów Niemiec i ZSRS. W związku z tym obie strony uznają zainteresowanie Litwy w stosunku do rejonu Wilna".

Drugi punkt, bezpośrednio dotyczący Polski, brzmiał następująco: "W wypadku terytorialnych i politycznych przekształceń na terenach należących do Państwa Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym interesie będzie pożądane utrzymanie niezależnego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśniona tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię na drodze przyjaznego porozumienia".

Kolejny z punktów odnosił się do obszaru Europy Południowo-Wschodniej. Strona sowiecka podkreśliła w nim swoje zainteresowanie Besarabią (należącą do Rumunii), natomiast strona niemiecka wyraziła całkowity brak zainteresowania, co do tych terenów.

W ostatnim punkcie dokumentu stwierdzano: "Niniejszy protokół będzie traktowany przez obie strony, jako najściślej tajny".

Przedstawiając okoliczności zawarcia układu prof. Paweł Wieczorkiewicz zwracał uwagę, że dobry grunt do porozumienia sowiecko-niemieckiego stworzyły podtrzymywane od kwietnia nieoficjalne kontakty polityczne. Przykrywkę dla nich stanowiły rozpoczęte nieco później rokowania na temat traktatu handlowego.

Prof. Andrzej Garlicki: Obaj partnerzy podpisujący pakt na Kremlu traktowali go jako rozwiązanie doraźne. Obaj mieli cele o wiele bardziej ambitne niż rozbiór Polski czy podporządkowanie republik nadbałtyckich. Były to cele sprzeczne, dlatego wojna pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim była nieunikniona.

"21 sierpnia Stalin zaaprobował przyjazd do Moskwy Ribbentropa, warunkując wszakże zgodę na podpisanie traktatu o nieagresji zawarciem dodatkowego porozumienia regulującego interesy obu stron w kwestiach polityki zagranicznej. Niemiecki minister przyleciał do stolicy ZSRS w południe 23 sierpnia. Niebywały w takich razach pośpiech wynikał z faktu, iż Hitler postanowił uderzyć na Polskę w przeciągu trzech dni" - pisał prof. Wieczorkiewicz. (P. Wieczorkiewicz „Historia polityczna Polski 1935-1945”)

Prof. Andrzej Garlicki oceniając porozumienie dwóch totalitarnych mocarstw podkreślał: "Pakt Ribbentrop-Mołotow przyniósł Hitlerowi pozornie mniejsze korzyści niż Stalinowi: terytorium polskie na zachód od linii Wisły oraz uznanie Litwy za niemiecką strefę wpływów. Ale Hitler otrzymywał równocześnie - i to było bezcenne - gwarancje neutralności Moskwy w jego konflikcie z Zachodem. Groźba wojny na dwa fronty, przynajmniej w najbliższym czasie, przestawała istnieć dla Niemiec. Obaj partnerzy podpisujący pakt na Kremlu traktowali go jako rozwiązanie doraźne. Obaj mieli cele o wiele bardziej ambitne niż rozbiór Polski czy podporządkowanie republik nadbałtyckich. Były to cele sprzeczne, dlatego wojna pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Radzieckim była nieunikniona" (A. Garlicki „Historia 1815-1939”).

Zdaniem niemieckiego historyka prof. Klausa Zernacka, autora książki "Polska i Rosja", po podpisaniu porozumienia z ZSRS "Hitler mógł się cieszyć, że oto ma w kieszeni wszystkich swoich przeciwników, obecnych i przyszłych, na Zachodzie i Wschodzie. Zawdzięczał to sprzyjającej postawie Stalina, któremu (...) bliższy chyba był pokój z Niemcami, na dodatek związany z kuszącymi zdobyczami w Polsce, niż bezpieczeństwo europejskie”.

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i USA prawie od początku dysponowali wiedzą na temat tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Informacji tej nie przekazali jednak przedstawicielom władz polskich.

„Sowiecka polityka zagraniczna drugiej połowy lat trzydziestych – pisał prof. Zernack - ponosi jednoznaczną współwinę za podminowanie tego bezpieczeństwa, a w końcu - za katastrofę. Stalin zamierzał rzeczywiście wykorzystać dla Rosji Sowieckiej przyznaną mu przez Hitlera strefę interesów w Europie Środkowo-Wschodniej i przejąć te obszary. Tym samym Związek Sowiecki, zawarłszy pakt z Hitlerem, ma swój istotny udział w II wojnie światowej od jej pierwszego dnia".

Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji i USA prawie od początku dysponowali wiedzą na temat tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow. Informacji tej nie przekazali jednak przedstawicielom władz polskich.

23 sierpnia jest Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu, ustanowionym w 2008 r. przez Parlament Europejski.(PAP)

mjs/ mlu/

Za: http://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-paktu-ribbentrop-molotowRocznica podpisania paktu Ribbetrop-Mołotow
Dziś mija 78. rocznica podpisania haniebnego układu między Niemcami a Związkiem Sowieckim, ktory do historii przeszedł pod nazwą paktu Ribbentrop-Mołotow.
    23 sierpnia 1939 r. w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych: III Rzeszy - Joachim Ribbentrop i ZSRS - Wiaczesław Mołotow podpisali pakt o nieagresji. Do niego jednak został dołączony tajny protokół, który określał "rozgraniczenie obustronnych stref interesów w Europie Wschodniej.
    W myśl paktu Ribbentrop-Mołotow, "w przypadku zmian terytorialnych w Europie" - czyli likwidacji Polski, granica między ZSRS a Niemcami miała przebiegać wzdłuż linii rzek Narwi, Wisły i Sanu, z wyjątkiem tzw. Litwy Środkowej, która miała przypaść Litwie. Do strefy wpływów Niemiec została zaliczona Litwa, Wolne Miasto Gdańsk i większa część Rumunii. W strefie wpływów ZSRS pozostawiano: Estonię, Łotwę, Finlandię i Besarabię.
    W tajnym protokole obie strony zobowiązały się też do współpracy w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych.
    Na realizację zapisów paktu czekano jedynie kilka tygodni - po agresji niemieckiej na Polskę 1 września 1939 r., na ziemie II RP wkroczyły 17 września wojska sowieckie.

    28 września, gdy Polska broniła się jeszcze samotnie przed najeźdźcami, Niemcy i Sowieci podpisali układ "o granicach i przyjaźni", który potwierdzał zawarte wcześniej ustalenia (z wyjątkiem oddania Litwy Sowietom, w zamian za przekazanie wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny Niemcom).

    Pakt Ribbentop-Mołotow, którego skutkiem był czwarty rozbiór Polski, jest jednym z najbardziej haniebnych układów w historii. Ofiarą zbrodniczych ideologii po raz kolejny w historii stawał się Naród Polski.

Napisał(a) IKa     

Za: Aspekt Polski