Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Dziś przypada 66. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Z tej okazji na terenie byłego obozu oraz w Oświęcimiu odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary niemieckiego hitleryzmu.

    Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady w Auchwitz-Birkenau został utworzony w 1940 r. przez niemieckich okupantów jako miejsce eksterminacji Polaków. Rozkaz założenia obozu wydał Heindrich Himmler, a jego komendantem mianowano Rudolfa Hoessa.

    W 1941 r., oprócz obozu w Auschwitz, rozpoczęto budowę drugiego obozu w pobliskiej wsi Brzezince (Birkenau). Tu też zbudowano ogromne komory gazowe, w których ginęli więźniowie. W 1942 r. masowo zaczęto przywozić tu Żydów w związku z planem ich wymordowania, czyli akcją "ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej".

    Pierwszymi więźniami obozu byli Polacy: polska inteligencja, duchowni, później osoby areztowane w łapankach, ofiary deportacji ludności Zamojszczyzny, powstańcy warszawscy.

    Według szacunkowych danych w obozie przebywało w sumie ok. 1,3 mln więźniów, z czego 1,1 mln to Żydzi, ok. 150 tys. - Polacy, ok. 23 tys. Cyganów i ok. 40 tys. różnych innych narodowości.

    Zginęło ok. 960 tys. Żydów, ok. 75 tys. Polaków, 21 tys. Cyganów i 30 tys. osób innych narodowości. Ginęli w komorach gazowych, egzekucjach, z głodu, wycieńczenia, chorób, w wyniku nieludzkich eksperymentów medycznych i mordowani przez bestialskich oprawców.

    W miarę zbliżania się wojsk sowieckich Niemcy próbowali zacierać ślady zbrodniczej działalności, a połowie stycznia 1945 r. podjęto decyzję o ewakuacji obozu. W mordecznym Marszu Śmierci na zachód ginęli kolejni wycieńczeni więźniowie.

    27 stycznia 1945 r. do obozu weszły wojska 10 Lwowskiej Dywizji Piechoty I Armii Frontu Ukraińskiego. Przebywało w nim wówczas jeszcze 9 tysięcy więźniów, w tym 500 dzieci, których Niemcy nie zdążyli wymordować. Większość z nich zmarła z wycieńczenia i chorób.

Napisał(a) IKa    

Za: Aspekt Polski