Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Drodzy Państwo,

Chciałbym Państwa zachęcić do podpisania poniższej petycji do Prezydenta Dudy w sprawie postulowanej nowelizacji ustawy.  Jeśli ktoś jeszcze wierzy w praworządność na świecie, niech to będzie dobrym sprawdzianem.  Tyle możemy zrobić na razie dla ratowania Polaków w Polsce, ale obawiam się, że wkrótce podobna walka czeka nas tutaj. (w USA)

https://www.petycjeonline.com/do_prezydenta_rp_andrzeja_dudy_--_petycja_o_nowelizacj_ustawy_o_zawodzie_lakarza_i_lekarza_dentysty

 

Szczegóły poniżej.  Zachęcam też do odwiedzenia strony  http://www.ProsteLeczenie.pl, gdzie można znaleźć wiele faktów związanych z pandemią, oraz innych podanych linków.

  Zdrowia i wolności,

  AB


Petycja do Prezydenta RP w sprawie wprowadzenia bardzo krótkiej nowelizacji ustawy „o zawodach lekarza i lekarza dentysty” (zamieszczona na końcu tego maila) umożliwiającej lekarzom leczenie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a nie wytycznymi koncernów farmaceutycznych czy innymi, globalnymi, bliżej nieokreślonymi. 

  Trzeba działać, bo jest to szansa, która może się nie powtórzyć

  Jeżeli się nie uda, to tylko dlatego, że wielu ludzi generuje rzeczywistość wypowiedziami: „to się nie uda”, „to się nie da”, „to niemożliwe”. Każde słowo wychodzące z ust człowieka ma wielką moc.Niestety, całe masy ludzi uległy sugestii hipnotycznej, więc to może być trudne, ale to nie znaczy, że nie należy próbować. Jest absolutna konieczność aby próbować.

  Jest to najważniejsza petycja dla zdrowia i życia każdego z nas.

  Wprowadzenie tej ustawy jest dla nas jedyną szansą, bo:

– zakończyłoby plandemię, gdyż wszystkie popularne infekcje byłyby wyleczalne w 1 do 3 dni – www.ProsteLeczenie.pl;

– spowodowałoby, że ludzie przestaliby umierać z powodu chorób tzw. nieuleczalnych, m.in.:

• sepsy (w Polsce umiera średnio 80 osób dziennie)

• zapalenia płuc (w Polsce umiera średnio 120 osób dziennie)

• i wielu innych.

– nie ucinano by masowo nóg chorym na cukrzycę; 

– leczono by skutecznie i trwale zdecydowaną większość osób z m. in. z:

• cukrzycy

• nowotworów

• wrzodziejącego zapalenia jelita grubego

• reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS, gościec postępujący)

• łuszczycy

• osteoporozy

• i wielu innych.

 

Jedynie PREZYDENCKI projekt nowelizacji nie utknie w tzw. ZAMRAŻARCE i MUSI być poddany głosowaniu w Sejmie, dlatego każdy z nas powinien podpisać poniższą petycję, w której domagamy się od Prezydenta złożenia wniosku w sprawie nowelizacji ustawy „o zawodach lekarza i lekarza dentysty”.

Każdy z nas powinien również zachęcać wszystkich swoich znajomych do podpisania tej petycji.

 

Więcej informacji:

 

https://zatrzymac-pandemie.pl/ – organizatorzy petycji oraz kampanii bilbordowo-plakatowej, na którą organizowana jest zrzutka pieniędzy.

Można też ściągać pliki do druku ulotek lub plakatów.

 

https://psnlin.pl/ – Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, którego głównym celem jest wprowadzenie zasady wolności wykonywania zawodu lekarza w oparciu o aktualną wiedzę i doświadczenie.

 

 

 

 

=================================================

 

Propozycja -- Prezydencki Projekt nowelizacji Ustawy

 

=================================================

 

 

USTAWA

 

z dnia...................................2021 r.

 

O zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

 

 

Art. 1.

 

W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz.152, ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1) w art. 4 dodaje się frazę „zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem”: 

 

„1. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, zdobytą w trakcie praktyki lekarskiej wiedzą i doświadczeniem, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.”

 

4) w art. 38 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

„1a. Lekarz może nie podjąć zaproponowanego przez innego lekarza, pacjenta czy rodzinę pacjenta postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego lub od tego postępowania odstąpić, jeżeli według jego opinii zaproponowane postępowanie nie jest odpowiednie dla uzyskania oczekiwanego skutku dla dobra pacjenta, albo jeżeli zgodnie z jego wiedzą medyczną postępowanie może zaszkodzić zdrowiu pacjenta, albo kiedy lekarz nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem i wiedzą do zastosowania proponowanego postępowania prewencyjnego i/lub diagnostyczno-terapeutycznego.” 

 

 

 

Art. 2.

 

Ustawa wchodzi w życie w czternastym dniu po jej ogłoszeniu.