Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
„- Jeśli będzie zgoda, stanę na czele przyszłorocznego wspólnego marszu w Święto Niepodległości – mówi Gazecie Wyborczej prezydent Bronisław Komorowski.”

Panie prezydencie – niepodległość nie jest jedynie historycznym wspomnieniem, a Święto Niepodległości nie zamyka się w pamięci o przodkach – to realna treść, praca na rzecz silnego, niezależnego państwa. To dbałość o tożsamość narodową, o sprawnie zarządzaną administrację, o silną gospodarkę pozostającą w polskich rękach, o polską walutę. To pilnowanie, by państwo polskie zajmowało stanowisko podmiotu, a nie przedmiotu, w stosunkach międzynarodowych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Jeśli chcemy wychować nowe elity musimy rozpocząć od nauczania młodych ludzi historii. Przypominam ten wpis na początku roku szkolnego powracającym z wakacji, bo redakcja o to prosiła.

Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość, i nie chce ludzi wielkich, kończy się.

prymas Stefan Wyszyński

Wielokrotnie opisuje się stan polskiej edukacji, min. rugowanie nauczania historii. Zmniejszana jest ilość godzin przedmiotu, omawia się kilkakrotnie historię starożytną, a historii XX wieku nie ma w programach prawie wcale. Przekazywane treści są często niezgodne z prawdą historyczną, a lekcje przedmiotu stają się jak za PRL-u godzinami indoktrynacji politycznej. Tak prowadzony przedmiot przestaje młodych ludzi interesować.

Efekty są już niestety dobrze widoczne. Młodzi Polacy np. często sami powątpiewają w to, czy Ziemie Zachodnie słusznie powinny należeć do Polski.

Czas na zdecydowany odpór.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Przypominamy

Szkoła politycznej manipulacji święci swoje triumfy, tak najkrócej można chyba nazwać, to co dzieje się w polityce światowej.
Dość uważnie obserwuję ostatnie wydarzenia i na przykład przebieg konwencji partii amerykańskich.
Najpierw demokraci, później republikanie, każda z tych partii na swój sposób „sprzedaje” wizerunek zmian i reform.
Nie po raz pierwszy krytykuję polityków. Bez znaczenia jest fakt czy to są amerykańscy, europejscy czy polscy politycy.

Z moich obserwacji wynika, że wszyscy oni są „absolwentami szkoły politycznej manipulacji”.
Bo jak inaczej tłumaczyć fakt, że w momencie wyborów, każda ze stron praktycznie głosi to samo.
Oni wiedzą dokładnie, co jest w danym momencie potrzebne i co wyborcy chcą usłyszeć.
Dziś nikt nie wyraża i nie głosi swoich własnych poglądów. Polityków głoszących swoje opinie zgodne z własnym sumieniem, wiedzą i doświadczeniem, praktycznie dziś już nie ma.
Mówi się, to czego oczekuje tłum. Piszę tłum, a nie wyborcy, bo wyborcy powinni być ludźmi myślącymi, oceniającymi i świadomie powinni wybrać najlepszego kandydata. Decyzja powinna być przemyślana po wnikliwej ocenie człowieka (polityka), którego dotyczy.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
Myśl narodowo-radykalna w Polsce okresu międzywojnia wbrew panującej dziś opinii była ogromnie zróżnicowana, a przy tym prawdziwie ideowo pluralistyczna i co ciekawe często sprzeczna sama w sobie. I tak wśród teoretyków, bądź co bądź secesjonistów endeckich, mieliśmy osoby opowiadające się za współpracą z narodowymi demokratami oraz jej zdecydowanych oponentów, monarchistów, ale i korporacjonistów, totalistów i demokratów nacjonalistycznych, zwolenników decentralistycznego, szerokiego samorządu i jego kontrolowanej przez władze państwowe wersji. 

Dyskusje ustrojowe środowisk narodowo-radykalnych w głównej mierze rozwinęły się w latach 1933-1936 i o ile kwestie samorządu terytorialnego nie były w nich jakimś priorytetem, o tyle są one bardzo interesujące chociażby ze względu na panujące w nich spore sprzeczności i to nie tylko w odniesieniu do różnic wynikających z przynależności organizacyjnej poszczególnych autorów – działacze Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego – ale także w ramach struktur tych konkretnych formacji.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Zapraszam P.T. Czytelników do krytycznej oceny oraz przedstawienia własnych propozycji do prezentowanych poniżej treści programowych zawartych w 21 punktach.

Są to propozycje programowe, jakie chcielibyśmy przedstawić w nadchodzących wyborach. Pisząc poniższe 21 punktów starałem się stosować zasadę: minimum słów, maksimum treści. Moim zamiarem było także przedstawienie politycznych treści w sposób możliwie najbardziej przystępny dla osób nie tylko nie interesujących się na co dzień polityką, ale również dla tych, którzy nie posiadają odpowiedniego wykształcenia ekonomicznego, czy politologicznego.

            Program odbudowy i rozwoju kraju

1. Odzyskanie suwerenności politycznej i gospodarczej

2. Odbudowa polskiego państwowego systemu bankowego

 3. Przywrócenie rządowi funkcji realizacji polityki pieniężnej kraju

 4. Likwidacja istniejącego systemu podatkowego