Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat zamieszczony w tym artykule, wystarczy kliknąć na ikonę czatu.

 W Polsce istnieje mnóstwo organizacji o profilu narodowo – demokratycznym. Skupiają one oddanych idei działaczy, ale wśród Polaków nie za bardzo mogą się przebić. Należy postawić pytanie, jaka jest przyczyna tak nikłej popularności idei narodowej wśród narodu?

Według mnie przyczyna jest jedna – dogmatyzacja.

 Objawia się ona w kurczowym trzymaniu się zasad które przed wojna głosili Ojcowie – Założyciele endecji. Oznaczać to może tylko to, że w dzisiejszym ruchu brakuje ludzi odważnych, potrafiących powiedzieć głośno, że wiele przedwojennych postulatów w obecnych czasach jest nierzeczywistych. Pierwsza z brzegu sprawa – polityka zagraniczna przedwojennej endecji była bardzo dobrym rozwiązaniem dla Polski, ale w obecnych czasach sojusz z Rosją jest tak samo realny jak wybuch wulkanu w Warszawie. O idei międzymorza celowo nie wspominam, gdyż to już przed wojna była utopia.

Głoszenie idei Polski katolickiej jest dzisiaj nie do obronienia. Polacy w większości są katolikami i we współczesnym społeczeństwie polskim nie występuje tak wielkie zróżnicowanie pod względem religijnym jakie występowało w okresie międzywojennym. Poza tym wielu biskupów kościoła rzymsko – katolickiego idzie na pasku środowiska skupionego wokół Gazety Wyborczej, więc lepiej, żeby nie mieli znaczącego wpływu na sprawy państwowe. Ruch narodowy musi bronić wartości chrześcijańskich tam gdzie s one zagrożone, np. sprzeciwiając się ślubom homoseksualnym, ale powinien być ruchem tylko politycznym a nie religijnym albo religijno – politycznym. O ile na początku ubiegłego wieku religia katolicka miała być czynnikiem tworzącym, scalającym naród, o tyle dzisiaj już takiej funkcji nie spełni gdyż 90 % Polaków deklaruje się jako katolicy.

W kolejnych artykułach będę starał się przedstawić bardziej szczegółowo jak powinien wyglądać według mnie Współczesny Nacjonalizm. Pewnie dla bardzo wielu weteranów idei narodowej Współczesny Nacjonalizm będzie szokiem, ale pamiętajmy, że Roman Dmowski tworzył ideę narodowo – demokratyczną jako najbardziej postępową i krytykował konserwatyzm. Ba, przestrzegał właśnie przed talmudyzacją idei.

Współczesny Nacjonalizm to według mnie idea:

  • Polski prozachodniej, ale z nie tworzącej zatargów ze wschodnimi sąsiadami, zwłaszcza Rosją,
  •  

  • Odrzucająca wszelki szowinizm, ale stojąca na straży interesu narodowego zawsze i wszędzie tam gdzie istnieje choćby prawdopodobieństwo jego zagrożenia,
  •  

  • Państwa kierującego się etyką chrześcijańską, ale nie wyznaniowego,
  •  

  • Państwa nowoczesnego w dziedzinie gospodarki, ekonomii, medycyny, szkolnictwa, technologii itp, ale strzegącego tradycyjnych wartości ta gdzie mogą zostać złamane normy społeczne,
  •  

  • Państwa zdecentralizowanego, ale strzegącego swojej integralności terytorialnej.
  •  

Jeżeli chcemy aby w Polsce wreszcie zatriumfowała idea w pełni oddająca pragnienia i dążenia narodu musimy wspólnie zbudować Współczesny Nacjonalizm i zerwać w konserwatywnym podejściem do idei narodowo – demokratycznej.

Krzysztof Kocur

Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat zamieszczony w tym artykule, wystarczy kliknąć na ikonę czatu.