Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 "W Polsce ruszyła inicjatywa o nazwie – PŁYTY PRAWDY – najlepsze i najciekawsze filmy i artykuły, które powinny znaleźć się w kolekcji każdego Polaka."
 W skrócie polega ona na nagrywaniu i rozpowszechnianiu zebranych wnikliwie materiałów filmowych i publikacji z zakresu systemu politycznego, walutowego, naukowego oraz z dziedziny zdrowia, które celowo nie są poruszane przez media głównego nurtu.
 
  Jak wszyscy wiedzą, to media mają decydujący wpływ na rozwój świadomości w społeczeństwie.
 
  Uważamy, że informacje, którymi chcemy się z Państwem podzielić są na tyle ważne, aby wiedziała o nich szeroka rzesza ludzi.
 
  Za pomocą tej akcji, pragniemy dotrzeć do każdego, kto ma otwarty na wiedzę umysł, a przede wszystkim do dojrzałych emocjonalnie osób, które są w stanie obiektywnie wykorzystać zdobyte informacje i którym sprawy patriotyzmu i dobra społecznego nie są obojętne, a są na tyle bliskie, aby móc wreszcie skonfrontować się z nimi.
 
  Nie chcemy tu nikogo do niczego przekonywać, ani tym bardziej zmuszać.
  Zależy nam na tym, aby tego typu informacje dotarły do społeczeństwa.

Chodzi przede wszystkim o dogłębną, osobistą analizę i wypracowanie własnego zdania na zawarte na płytach tematy. Żyjemy w czasach, w których wróg działa w różnorodnych strukturach i systematycznie przystępuje do masowej i skoordynowanej ofensywy, mającej na celu wprowadzenie w życie swych utopijnych i zagrażających ludzkości planów. Jedynym prawdziwie skutecznym działaniem jest podjęcie wojny informacyjnej, a także organizowanie się w silne grupy.
 
  Wiadomości, które zdobędziesz mają być dla ciebie arsenałem informacyjnym do podjęcia pokojowego i rozsądnego boju o wolność ojczyzny i świadomość jej mieszkańców, w taki sposób, by umieć bronić swoich interesów na arenie międzynarodowej i wewnątrz państwa.
 
  Nagannym jest fakt, że ludzie przestali zadawać pytania, skupiając się na skutkach, zamiast na przyczynach, a naszym zadaniem jest odwrócić ten negatywny proces. Nie uczmy się bierności, kiedy widzimy, że jesteśmy jawnie atakowani i rozkradani, przez zaplanowane działania grup powołanych do likwidacji suwerennych państw, w tym Polski.
 
  Gwarantujemy, że odbiór prezentowanych na płytach filmów i artykułów nie będzie zmarnowanym czasem.
 
  W materiałach staraliśmy się umieścić między innymi odpowiedzi na takie pytania jak: w jaki sposób powstaje pieniądz i dlaczego mamy obecnie kryzys ekonomiczno-gospodarczy, dlaczego na świecie oraz w kraju stale rośnie liczba zachorowań, dlaczego obecna polityka polega na prowadzeniu strategii centralizacji, o co chodzi w akcjach stabilizacyjnych w Iraku i Afganistanie, komu zależy, by ustawicznie obniżała się u nas kultura społeczna, polityczna i duchowa oraz wyjaśnić takie tematy jakimi są: Genetycznie Modyfikowane Organizmy, Nowy Porządek Świata, CODEKS ALIMENTARIUS, Monsanto, System Rezerwy Federalnej, Chip RFID, Wewnętrzna Robota, Bilderberg i tym podobne. Polaków oszukuje się programowo i czyni z nich niewolników we własnym kraju. Sprawy zaprezentowane w materiale nie są rzeczami wyssanymi z palca, lecz wszelkie zawarte na nośnikach informacje są odpowiednio udokumentowane i układają się w logiczną całość, a forma ich jest czytelna dla odbiorcy.
 
  Chcemy przedstawić informacje, o których zapewne nigdy by nie usłyszano z ogólnie dostępnych źródeł przekazu.
 
  Materiał zawarty na nośnikach kodowany jest w formacie pozwalającym na uruchomienie na każdym odtwarzaczu DVD z obsługą DivX.
 
  Na przygotowanych obrazach płyty, umieszczona została informacja o możliwości zrobienia ich kopii i przy wykorzystaniu efektu domino, materiał może dotrzeć do wielu odbiorców, nawet tych, którzy w ogóle nie korzystają z dobrodziejstw Internetu.
 
  Przyłącz się do akcji, nagraj swoje kopie i rozpowszechniaj w swojej okolicy.
 
  Spis treści odnośnie materiałów na płycie - dużo tego:
 
  SPIS TREŚCI
  PLANU ŚWIATOWEJ ELITY
 
  A) WPROWADZENIE
 
  Celem światowej elity jest stworzenie globalnego systemu władzy o charakterze dyktatury przez zastosowane technologii RFID-CHIP. Elita światowa używa retoryki „Nowego Porządku Świata” (łacina: NOVUS ORDO SECLORUM; angielski: NEW WORLD ORDER). Mistrzowski plan światowej elity jest juz w 90 % zrealizowany. Następujący spis treści ma przedstawić obszar wiedzy umieszczonej na Płycie Prawdy w sposób chronologicznie czytelny i zrozumiały.
 
  B) GŁÓWNA CZEŚĆ
 
  B I. POLSKA I JEJ PRAWDZIWE OKOLICZNOŚCI
 
  B I. 1) DEMOGRAFIA – PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNEJ POLSKI I EUROPY
  a) demografia Polski
  b) dokładniej na temat demografii
  c) dotychczasowy rozwój, a perspektywy demograficzne Polski i Unii Europejskiej
  d) Problem demograficzny i jego źródła
  e) Polska 2030 – wielkim domem starców
 
  B I. 2) TRAKTAT LIZBOŃSKI I JEGO ZNACZENIE DLA POLSKI
  a) instrukcja dla początkujących
  b) ograniczenie władzy paostwowej
  c) lista posłów głosujących za traktatem
  d) prawdziwe cele Traktatu Lizbooskiego
 
  B I. 3) POLSKA RZECZYWISTOŚĆ
  a) przejęcie kraju – jak to działa
  b) jak zgotowano krzyż narodowi polskiemu
  c) NUTS – kolejny rozbiór Polski
  d) proces niszczenia nauki polskiej
  e) likwidacja państwa polskiego – Prof. dr Piotr Jaroszyoski
  f) program dla Polski
  g) Związane z katastrofą w Smoleńsku
  h) prawdziwe nazwiska “elity polskiej”
  i) oszustwa wyborcze
  j) afery rządowe
  k) Polacy są najbardziej inwigilowanym narodem w UE
  l) Naród Śpi – apel do Narodu Polskiego
  m) odnowa patriotyczna narodu
  n) nadszedł czas Prawdy
 
  B II. MEDIA
 
  B II. 1) MANIPULACJA MEDIÓW
  a) na temat manipulacji w mediach Prof. dr hab.
  b) jak sobie poradzid z manipulacją w TV
  c) jak sterowad społeczeostwem
  d) elementy wojny informacyjnej
  e) manipulacja zamiast armat
 
  B II. 2) MEDIA ROZRYWKOWE
  a) przemysł muzyczny
  b) przemysł filmowy
  c) rozwinięcie tematyczne
 
  B II. 3) NIEZALEŻNE MEDIA
  a) niszczenie niezależności medialnej
  b) informacje z frontu WOJNY INFORMACYJNEJ
  c) infowars (zobacz ROZDZ. III. i IV)
 
  B III. POLITYKA ŚWIATOWEJ ELITY – GLOBALNY SPISEK
  *Jak powstrzymać Nowy Porządek Świata
 
  B III. 2 TAJNE PROJEKTY I RAPORTY:
  1) Raport National Security Study Memorandum NSSM 200
  2) Raport – Global Governance 2025 (Globalny rząd)
  3) Mapa Gomberga
  4) Mapa konfliktu nuklearnego na terenie Europy wykradziona przez pułkownika Kuklińskiego
  5) Program kontroli populacji
  6) Program redukcji populacji planem globalistów
 
  B III. 2 POLITYKA GOSPODARCZA
  a) globalne przejęcie władzy przez miedzynarodowe korporacje bankowe cz. 1 i 2
  b) prywatyzacja państwowego majątku na cele korporacji międzynarodowych
  c) europarlament tworzy rząd światowy
  d) kontrola banków – Powstaje nowy światowy “ład” gospodarczy
 
  B III. 3 POLITYKA ZDROWIA
  *Dr Rath – kartel farmaceutyczny
 
  B III. 1) LEKARSTWO NA RAKA ISTNIEJE
  a) Kulisy leczenia nowotworów
  b) Nie umieraj na raka człowieku
  c) Doniesienia medyczne – pokonaj raka
 
  B III. 2) ZDROWIE I MEDYCYNA
  a) GMO – żywnośd modyfikowana genetycznie
  b) Codex Alimentarius
  c) Aspartam i Fluor
  d) Koncerny Farmaceutyczne
  e) Szczepienia (świńska grypa, niebezpieczeństwa..)
  *niebezpieczne ukrywane fakty na temat szczepień
  *SZCZEPIENIA Raport Specjalny 2011
  g) Światowa Organizacja Zdrowia i jej tajemnice
  h) Międzynarodowe kartele
  i) Koncerny farmaceutyczne – główna broń przeciwko ludzkości
  01. Eksperymenty medyczne i pseudo-medyczne w Auschwitz
  02. Organizatorzy Auschwitz powracają
 
  B III. 4 POLITYKA MIĘDZYNARODOWA
  a) EU (European Union)
  b) NAFTA (North American Free Trade Agreement)
  C) African union ; Asian Union etc.
 
  B IV. MASONERIA
 
  B IV. 1) ŻYDZI (loża masońska B’nai B’rith)
  a) siła i cele międzynarodowego żydostwa
  b) Żydzi którzy napisali Protokoły Syjonu
  c) tymczasowe żydowskie Rządy w Polsce
  d) premier Izraela – “wykupujemy Polskę”
  e) KONECZNY FELIKS – Syjonizm a sprawa Polska
 
  B IV. 2) Masoneria światowa
  a) Organy – okrągły stół
  1. COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
  2. THE UNITED NATIONS
  3. BILDERBERG GROUP
  4. KLUB RZYMSKI
  5. ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONALS AFFAIRS
  6. THE TRILATERAL COMMISSION
 
  b) Cel
  1. Nowy Porządek Świata (globalny Rząd)
  2. światowa konstytucja (The Georgia Guidestones)
  3. światowa waluta i gospodarka
  4. wprowadzenie technologii RFID dla zupełnej kontroli
  5. masońska kontrola umysłu
 
  c) źródła przedstawiające struktury i mechanizmy władzy
  1. Info-wars – Alex Jones
  END GAME
  THE ORDER OF DEATH
  THE OBAMA DECEPTION
  THE FALL OF THE REPUBLIC
  2. Jim Tucker
  3. Daniel Estulin
  4. Nigel Farage
  5. Wiele innych źródeł…
 
  d) Instrumenty
  1. Terror
  2. HAARP
  3. FEMA-CAMPS
  4. Projekt BLUE BEAM
  5. Konspiracje
  6. Mass Media
  7. Kapitalizm i Konsumpcja
  8. służby specjalne (FBI; NSA; CIA; WSI etc.)
 
  e)Symbolika
  1. Europejskie symbole masonerii
  2. Symbolika Illuminati (masonerii) na świecie
  3. Symbolizm Illuminati – Waszyngton DC
 
  B IV. 3) Masoneria kościelna – ANTYKOŚCIÓŁ W NATARCIU
  a) Infiltracja w Kościele rzymskim
  1. Anioły i Demony – Konfrontacja dwóch światów
  2. Struktury ZŁA w działaniu – Zatrute źródło MASONERIA
  3. Masoneria – Plan zniszczenia Kościoła Katolickiego
  4. Masoneria w Watykanie i Kościele Świętym na świecie
  5. TW 1025 Filozof. Pamiętnik antyapostoła
  6. POTĘPIENIE MASONERII PRZEZ PAPIEŻY (min. ENCYKLIKA – 1884. Leon VIII – Humanus genus *antymasońska+)
  7. Kościół wewnętrznie zagrożony
  8. UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII
 
 
  b) Cel
  1. STOWRZENIE JEDNEGO KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
  2. Cel masonerii – zniszczenie Kościoła Katolickiego (Burzenie Kościoła)
  3. Modernizm – Encyklika o zasadach modernistów
  4. Eksperymenty liturgiczne
  5. Mistrzowski plan zniszczenia Kościoła rzymsko katolickiego
 
  B V. RELIGIA (Jak przezwyciężyć plany wroga)
 
  B V. 1) OSTATECZNA WALKA
  1. Sekrety, tajemnice wroga ujawnione
  2. OSTATNIA PRÓBA KOŚCIOŁA (ukazanie się Antychrysta)
  3. Rola i cele masonerii w świecie i Kościele
  4. Sposób walki – środki konieczne do zwycięstwa
 
  B V. 3) Walka duchowa
  1. Sposób przeciwdziałania w walce z mocami ciemności
  2. Potrzeba uwolnienia świata
  3. Kaseta z egzorcyzmu Anneliese Michel – o współczesnej sytuacji świata i Kościoła
 
  C) ZAKOŃCZENIE
  Informacje wynikające z płyty prawdy pokazują w transparentny sposób jak działalnośd światowej elity przenika wszelkie sfery nie tylko życia publicznego, ale i także życia prywatnego. Trzeba zrozumieć mechanizmy manipulacji, które przenikają nasze społeczeństwo. Jest to konieczne, aby naród polski dowiedział się co się dzieje za kulisami władzy i w jaki sposób powiązania korporacji międzynarodowych wpływają na politykę danego państwa. Obecna sytuacja światowego kryzysu wskazuje na nieprzewidziane konsekwencje, które mogą mieć wymiar globalnej zagłady. Konieczność przebudzenia i działania jeszcze nigdy nie była tak konieczna. Przyszłość zależy od właściwych decyzji, które na podstawie przedstawionej wiedzy umożliwią rozpoznanie działania tajnych organizacji na niekorzyść ludzkości.

Za: https://plytyprawdy.wordpress.com/

Nadesłał: Artur K.