Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przez Francję i Niemcy przetoczyła się fala zamachów terrorystycznych. Pomimo dezinformacji dokonywanej przez zachodnie media oraz władzepaństwowe Francji i Niemiec, oczywiste jest, że akty terroru zostały dokonane przez islamskich bojowników, inspirowanych ideologią Państwa Islamskiego.Ataki terrorystyczne w Europie Zachodniej to prosty efekt obłędnej polityki imigracyjnejwprowadzanej przez Unię Europejską pod dyktatem Niemiec.

Niekontrolowany napływ tzw.„uchodźców” był popierany przez lewicę – szermierzy tolerancji i multikulturalizmu. Zignorowano fakt, że wśród ludzi napływających do Europy (na zaproszenie kanclerz Angeli Merkel) niemal napewno byli ukryci bojownicy Państwa Islamskiego. Ofiary zamachów nie są tylko ofiarami islamskiego terroryzmu. Odpowiedzialni za ich śmierć są też europejscy politycy i ich irracjonalne działania wobec inwazji tzw. „uchodźców” na Europę.Ofiary te liczy się dzisiaj już w setkach. Wśród tych ofiar są trzy Polki (zabite w Nicei i w Reutlingen).
 
Naczelnym zadaniem władz państwowych jest ochrona życia i zdrowia obywateli. Polskiewładze nie mogą pozostać obojętne wobec zagrożenia nadchodzącego z Zachodu. W związku z tymapelujemy do premier Beaty Szydło i ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka o bezterminowe utrzymanie (po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży) kontroli na granicy
Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Federalną Niemiec.Apelujemy także do rządu Rzeczypospolitej Polskiej o zaostrzenie kryteriów przyznawaniapolskiego obywatelstwa oraz prawa stałego pobytu dla cudzoziemców.

Obecne wydarzenia we Francji i Niemczech zaczynają prowadzić stopniowo w kierunku wojny domowej prowadzonej przez mniejszości wrogo nastawione do społeczeństw, które udzieliły im gościny. Uznajemy za niedopuszczalne udzielanie przez państwo polskie oraz samorządy grantów idotacji na rzecz organizacji, prowadzących w Polsce propagandę na rzecz wielokulturowości, prowadzących polskie społeczeństwo w kierunku doktryn, które przyniosły niszczycielskie efekty w krajach Europy Zachodniej. W szczególności sprzeciwiamy się wprowadzaniu ideologii multikulti do szkół, wytwarzających u polskich uczniów błędne wyobrażenia na temat charakteru procesów społecznych we współczesnym świecie.

Łódź, 26 lipca 2016 roku

Kamil Klimczak – prezes Klubu im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy
Jan Waliszewski – Klub im. Romana Dmowskiego, Ruch Narodowy